ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
Panier 0

Un nouveau produit dans la Collection "La Cuisine Pratique"

ផ្សិត ផ្សិត pancakes ផ្សិតស៊ីលីកុន novelty ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ pancake អ្នកផលិតស្លាបព្រា pancake សាហាវ ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ

Alerte Rouge ! Nous venons d'ajouter une nouvelle référence à notre collection "La Cuisine Pratique" : le Pancake Maker !

Tu as déjà rêvé de faire de très jolis pancakes, tous de la même forme et de la même épaisseur ? C'est maintenant possible avec ce très pratique moule en silicone te permettant de réaliser XNUMX pancakes en un coup de cuillère !

Pancake Maker | Pancake Malin

"J'aime pas les pancakes!"

Ce moule est quand même fait pour toi! Si si je te jure ! Car tu peux aussi utiliser ce moule pour faire des mini omelettes, des petites galettes de pommes de terre, de légumes, etc... bref fais preuve d'imagination !

Plus d'info sur ce produit en cliquant ICI.អត្ថបទមុន អត្ថបទបន្ទាប់


ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

សូមកត់សម្គាល់ថាយោបល់ត្រូវបានអនុម័តមុនពេលបង្ហោះ

ត្រលប់ទៅកំពូល